Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

*      Τι είναι Marketing και η προσαρμογή του στον χώρο του φαρμακείου

*      Φάσεις εφαρμογής marketing στο φαρμακείο

*      Τα εργαλεία του marketing στην υπηρεσία του φαρμακοποιού

Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

 

*       Τα εργαλεία του marketing στην υπηρεσία του φαρμακοποιού

*      Η εκπαίδευση του φαρμακοποιού και των υπαλλήλων του στην πώληση

*      Η διαδικασία της αγοράς σαν σύστημα εισροών και εκροών

Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

*      Έσοδο, Έξοδο, Κόστος, Καθαρή θέση, κυκλοφορούν

*      Βασικοί δείκτες

*      Εκπτώσεις και προσφορές πωλήσεων

Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

*      Οι δυνάμεις της αγοράς: τι συνυπολογίζουμε εκτός του ανταγωνισμού;

*      Οικονομική κρίση και στρατηγικές ανάπτυξης: τι επιλογές υπάρχουν;

*      Καταναλωτικές τάσεις: τι προσέχουμε;

Ένα πρωτότυπο και δημιουργικό σεμινάριο σε δύο ενότητες, που απευθύνεται στο πολύτιμο κεφάλαιο κάθε φαρμακείου: τους υπαλλήλους του!

Όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού τους αποτελεί την επένδυση που αποδίδει ταχύτερα από κάθε άλλη. Πολύ περισσότερο σε εποχές οικονομικής ύφεσης, όταν απαιτείται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

 

*      Logistics

*      Εξυπηρέτηση Πελατών

*      Αγορές

*      Αποθέματα