Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

*      Οι δυνάμεις της αγοράς: τι συνυπολογίζουμε εκτός του ανταγωνισμού;

*      Οικονομική κρίση και στρατηγικές ανάπτυξης: τι επιλογές υπάρχουν;

*      Καταναλωτικές τάσεις: τι προσέχουμε;

*      Οι βασικοί κανόνες του μάρκετινγκ (έρευνα αγοράς, κατηγοριοποίηση, στόχευση, δημιουργία αξίας)

*      Marketing Mix: τι πρέπει να γνωρίζουμε για να αποφεύγουμε επικίνδυνα λάθη

*      Ποιότητα υπηρεσιών: πως αξιολογείται;

*      Η έννοια και η σημασία των επιχειρησιακών διαδικασιών

*      Σχεδίαση φαρμακείου: οι βασικοί κανόνες για τις διαδικασίες μπροστά και πίσω από τον πελάτη.

*      Η ποιότητα στο μικροσκόπιο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

*      Τι σημαίνει Διαχείριση Προμηθειών και γιατί είναι σημαντική

*      Πηγές κόστους

*      Παράγοντες κινδύνου

*      Οργανωσιακή ετοιμότητα

*      Διαχείριση προμηθευτών

*      Από την παραγγελία στον πελάτη

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

*      Τι σημαίνει διαχείριση αποθήκης

*      Λόγοι για τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε τα απόθεμά μας

*      Κάλυψη στοκ

*      Πρακτικές μέθοδοι μείωσης του αποθέματος

*      Μαθαίνοντας από τα πεπραγμένα

*      Εισαγωγή στην πρόβλεψη ζήτησης

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

*      Η σημασία της ολοκληρωμένης εργασιακής σχεδίασης

*      Τύποι εργασιακών μοντέλων

*      Διαχειριστικά στυλ και Παραγωγικότητα

*      Η ομαδικότητα στο προσκήνιο

*      Κατανομή εργασιών

*      Οι βασικοί κανόνες πρόσληψης, ανταμοιβής και ανάπτυξης συνεργατών

Όλα τα προαναφερόμενα συνδυάζουν θεωρία και ασκήσεις, με στόχο την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων.

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες