Ένα πρωτότυπο και δημιουργικό σεμινάριο σε δύο ενότητες, που απευθύνεται στο πολύτιμο κεφάλαιο κάθε φαρμακείου: τους υπαλλήλους του!

Όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού τους αποτελεί την επένδυση που αποδίδει ταχύτερα από κάθε άλλη. Πολύ περισσότερο σε εποχές οικονομικής ύφεσης, όταν απαιτείται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

  

Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

*      Αρχές συνεργασίας της ομάδας του φαρμακείου, διαχείριση και ολοκλήρωση έργου, ανάληψη αρμοδιοτήτων και θέσεων ευθύνης

*      Διαχείριση προμηθειών, παραγγελίες, παραλαβή, έλεγχος και διαχείριση αποθεμάτων και αποθήκης (FIFO)

*      Σωστή προβολή στο ράφι και τη βιτρίνα

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

*      Marketing φαρμακείου

*      Δημιουργική πώληση, τεχνικές πωλήσεων για καλλυντικά και παραφάρμακα, πρόσθετες πωλήσεις (cross sales)

*       Εξυπηρέτηση πελάτη, διαχείριση παραπόνων

Όλα τα προαναφερόμενα συνδυάζουν θεωρία και ασκήσεις, με στόχο την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων.

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες