Η έλλειψη σιδήρου είναι αναμφίβολα η πιο κοινή διαταραχή μικροθρεπτικών συστατικών στον κόσμο. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, πρέπει να πούμε ότι επηρεάζει μεγάλο αριθμό παιδιών και γυναικών και μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι στατιστικές δείχνουν ότι από αναιμία πάσχει το 24,8% (1,62 δισ. άτομα) και το 50% των περιπτώσεων οφείλονται σε έλλειψη σιδήρου.