ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

20 Οκτωβρίου 2019

 

 

 


Ο Φ.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ σε συνεργασία με την Professional Team οργάνωσε σεμινάριο για τα μέλη του στις 20/10/2019 στη ΡΟΔΟ. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αποτυπώθηκε και η πλήρης ικανοποίηση των φαρμακοποιών που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν ‘‘Δημιουργική Πώληση στο φαρμακείο: Πρόκληση ή αναγκαιότητα;’’. Οι τρεις εισηγητές παρουσίασαν τις ενδιαφέρουσες απόψεις τους.